COVID

COVID-19: Zasady bezpieczeństwa

W trosce o zdrowie Państwa i naszych pracowników wprowadziliśmy pełne środki bezpieczeństwa i ochrony przed rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19.

Wszystkich naszych pacjentów zachęcamy do zapoznania się z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w gabinecie Orto-Med w okresie zagrożenia koronawirusem. Stanowczo prosimy o ich przestrzeganie

-Pacjentów pełnoletnich zapraszamy do Gabinetu bez osób towarzyszących, poza sytuacjami, w których wymagają opieki drugiej osoby. Pacjentów niepełnoletnich i niesamodzielnych prosimy o przybycie z opiekunem.

-Pacjenci powinni przybyć do Gabinetu w maseczkach osłaniających usta i nos, zgodnie z rozporządzaniem Rady Ministrów z 19 kwietnia 2020 r. Zdjęcie ochrony twarzy na terenie placówki jest możliwe na prośbę personelu medycznego.

-Wszystkich pacjentów prosimy o korzystanie z przygotowanych w poczekalni środków dezynfekujących.

-Do gabinetu przyjmujemy taką liczbę pacjentów, która umożliwi zachowanie pomiędzy nimi 1, 5 m wymaganej odległości

Prosimy pacjentów o odwołanie wizyty w sytuacji,gdy:

zaobserwowali u siebie objawy infekcji, tj. gorączkę 38°C i wyższą, kaszel, katar, duszności, w ciągu ostatnich 14 dni mieli kontakt z osobą chorą lub podejrzaną o zachorowanie na COVID-19.

Przed rozpoczęciem wizyty w Gabinecie pacjenci wypełniają ankietę, która umożliwia ocenę stopnia zagrożenia emisją COVID-19. (ankietę można również pobrać tutaj).Podanie tych informacji jest niezbędne do przeprowadzenia wizyty, bez nich nie będzie można jej przeprowadzić. Informacje na temat stanu zdrowia przetwarzamy dla celów związanych z przeciwdziałaniem pandemii koronawirusa i bezpieczeństwa osób przebywających na terenie naszej placówki.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo, w okresie pandemii koronawirusa nasz personel ściśle przestrzega zasad określonych przez sanepid. Nasze gabinety są wyposażone w specjalistyczny sprzęt, który dezynfekuje powietrze przez całą dobę.